SON DAKİKA

ART Amasya Radyo ve Televizyonu

Yapılandırmada Son 5 gün

Yapılandırmada Son 5 gün
Bu haber 28 Ocak 2021 - 10:29 'de eklendi ve 564 views kez görüntülendi.

YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN SON BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT 2021

17/11/2020 tarihindeyayımlanarakyürürlüğegiren 7256 sayılı “BazıAlacaklarınYenidenYapılandırılmasıHakkında Kanun” hükümlerindenyararlanmakiçinöngörülmüşolanbaşvuruve ilk taksitödemesüreleri, 30/12/2020 tarihlive 31350 tarihliResmiGazete’deyayımlanan 3343 KararSayılıCumhurbaşkanıKararıylabirer ay uzatılmıştır.

SözkonusuKararüzerine, yapılandırmahükümlerindenyararlanmakisteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinintatilerastlamasınedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihibitiminekadarbaşvurudabulunmalarıvebaşvuruüzerineyapılandırılanalacaklarailişkin ilk taksitödemelerini 31 Mart 2021 tarihibitiminekadaryapmalarıgerekmektedir.

2020/ Ağustosayıveöncesidönemlereait, kesinleşmiş; Sigortaprimleri, GenelSağlıkSigortasıprimleri, İşsizliksigortaprimleri, 01.02.2021’den öncekesinleşenidari para cezaları, İşkazası, meslekhastalığıveyamalullüksonucundadoğanrücualacakları, Yersizödenengelirveaylıklardandoğanalacaklar, Bağ-Kur sigortalılarınındahaöncedurdurulanhizmetsürelerininihyasıhalindedoğanalacaklar, İsteğeBağlıveTopluluksigortasıprimleri, Kanununyayımıtarihindenönceasıllarıödenmişalacakların; henüzödenmemişfer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncımaddeleriile 2925 sayılı Kanun kapsamındakisigortalılıklardandoğanprimler, 6183/48. maddekapsamındataksitlendirilenalacaklaryapılandırmakapsamındadır.

Yapılandırmakapsamındakialacaklar, gecikmecezasıvegecikmezammıyerine Yİ-ÜFE (Yurt İçiÜreticiFiyatEndeksiDeğişimOranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.

Peşinödemelerdehesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı,2taksitleödemedeise %50’si silinecektir.Yapılandırmadanyararlanmakiçin01.02.2021 tarihinekadarbaşvurudabulunmakve ilk taksitien son 31.03.2021’ekadarödemekgerekmektedir. Yapılandırılan borçlarıtaksitliödemeyitercihedenlerikişeraylıkdönemlerde 6,9,12 ve 18 eşittaksitleödemeyapabileceklerdir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarından; daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde emekliliğe hak kazanmış olanlar için, anlaşmalı bankalardan uygun koşullarda kredi kullanarak birikmiş prim borçlarını ve ihya edilecek sürelerini ödeyerek emekli olma imkanı bulunmaktadır.

BorçlarınYapılandırılmasıiçin; İşverenlerce, e-sigortakanalıylaveyaşahsenyadapostayoluylailgiliSosyalGüvenlik İl Müdürlüğüne / SosyalGüvenlikMerkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarıtarafından, e-devletüzerindenveyaşahsenyadapostayoluylaherhangibirSosyalGüvenlik İl Müdürlüklerine / SosyalGüvenlikMerkezlerine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihyaborçlarıiçinsigortadosyalarınınolduğuyerdekiSosyalGüvenlik İl Müdürlüğüne / SosyalGüvenlikMerkezine01.02.2021 TarihineKadar BaşvuruYapılabilecektir.

YapılandırmanınAvantajları; YapılandırmaKanununagöresüresindeödenenalacaklara, Kanununyayımlanmatarihindensonragecikmecezasıvegecikmezammıuygulanmayacaktır. Yapılandırmadanyararlanmakiçinherhangibirteminatistenmeyecektir. Yapılandırmadanöncetatbikedilenhacizler, yapılacaködemelernispetindekaldırılacaktır. Yapılandırılanborçlardandolayıicratakibivehacizişlemleriyapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk ikitaksitinsüresindeve tam olaraködenmesihalindeborcuyokturyazısıalınabilecektir. Yapılandırmadevamettiğisüreceyapılandırmataksitlerininveyapılandırmadışındakiborçlarınsüresindeödenmesikaydıylasigortaprimiteşvikuygulamalarındanyararlanılacaktır. Borcunuyapılandıranlar, ilk taksitiödemelerivecaridönemde 60 gündenfazlaborçlarınınolmamasışartıilekendilerivebakmaklayükümlüolduklarıkişilersağlıkhizmetlerindenyararlanabilecektir.  İhaleveİnşaatİşYerleriİçin; Borçlarınınpeşinveyataksitletamamınınödenmesikaydıylailişiksizlikbelgesi/teminatiadesiyazısıverilecektir. Borçteminatkarşılığıyapılandırılırsa, yapılandırılmışolanborçlarınödenmesibeklenilmedenilişiksizlikbelgesi/teminatiadeyazısıverilebilecektir.

1 Şubat 2021Son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunan vatandaşlarımızın Başvuru için son gün1 Şubat 2021 tarihini beklemeden e-sigorta ve e- devlet kanalıyla internet üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılandırma fırsatını kaçırmamaları gerekmektedir

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA